Indigo War

Passakorn Phosaingam

สงครามกลางท้องฟ้าและน้ำทะเลสีคราม อักไก และ เหล่าเพื่อนร่วมรบช่วยกันต่อสู้กับพวกสหพันธ์ที่มาโจมตี

ตัวเครื่องบินที่ถูกจัดวางอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่า Acguy เน้นให้เห็นถึงความแตกต่างของความสูง ทำให้รู้สึกถึงความสูงใหญ่ของ Acguy เมื่อยืนอยู่บนท่าเรือ องค์ประกอบต่างๆ ในฉากที่มีสัดส่วนกะทัดรัดนั้น ทำออกมาได้ดี ดูแล้วรู้ว่าท่าเรือนี้มีขนาดใหญ่โตและกว้างขวาง ซึ่งโดยรวมมีการแบ่งใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

PAGETOP